unclog-toilet

廁所塞左又無廁所泵點算好?

廁所塞左又冇廁所泵點算好? 有時三更半夜又未必搵到專業通渠師傅上門都幾頭痕。喺時候記低以下幾個小技巧可以試下自己解決淤塞問題,唔洗用廁所泵或專業通渠知識都可以做到。

1.倒入滾水
小心地將4-5杯滾水倒入馬桶碗中,有助於打破淤塞。高溫會幫助鬆動淤塞物,令佢更容易沖走。

2.洗潔精
dish-soap-toilet
在塞咗嘅廁所馬桶擠入大約四分之一杯液體洗潔精。讓它靜置15分鐘,等洗潔精鬆動淤塞物,然後沖水。皂液可以幫助分降淤塞物,令佢更容易沖走。

3.倒大量水幫助沖廁
將廁所馬桶快速倒入3公升水,以便靠倒水時嘅衝力沖走淤塞物。

總結

喺冇廁所泵嘅情況,如果以上DIY方法都冇辦法通渠,最好聯繫專業嘅持牌通渠師傅幫您,以避免損壞廁所管道。