Papabo 浴室磁磚滲水怎麼辦?

浴室磁磚滲水點算好?

香港天氣潮濕,廚房同浴室嘅地面不時會出現一層水氣,有時更莫名其妙會喺磁磚縫隙出現漏水問題,無論點抹或修補磁磚縫 …

浴室磁磚滲水點算好? 查看全文 »